Priser

Faste priser på køberrådgivning

Komplet pakke

Nedenstående oplistede priser vedrørende hus-, sommerhus-, ejerlejligheds- og forældrekøb inkluderer komplet køberrådgivning inkl. berigtigelse/kontrol af skøde og refusionsopgørelse.

Priserne gælder for alle køb uafhængigt af boligens eller sommerhusets pris og beliggenhed.

 

Tinglysningsafgift og debitorskifte

De faste priser er eksklusiv tinglysningsafgift og eventuelt debitorskifte på sikkerhed til ejerforening/grundejerforening.

 

Afregning af honoraet

Honoraret afregnes, når handlen godkendes endeligt, eller godkendes med forbehold for købers eget salg.

Øvrige ydelser

Timepris eller samlet tilbud

Hvis du ikke kan finde en fast pris i prislisten nedenfor på præcist den service eller rådgivning, som du har brug for, kan du stort set altid få oplyst en fast samlet pris på stort set alle opgaver.

Der er også mulighed for at aftale, at der afregnes pr. time for advokatens arbejde. I den forbindelse får du indledningsvist et estimat fra advokaten på det forventede tidsforbrug. Advokatens timesats er som udgangspunkt kr. 1.750 inkl. moms.

 

PRISLISTE

Huskøb 6.750,-
Sommerhuskøb 6.750,-
Ejerlejlighedskøb 6.750,-
Projektkøb 6.750,-
Forældrekøb 6.750,-
Andelsboligkøb 4.750,-
Salg uden mægler 8.750,-
Skøde 2.750,-
Skøde + refusionsopgørelse 3.750,-
Debitorskifte på sikkerhed 2.750,-
Testamente 3.750,-
Ægtepagt 2.750,-
Fremtidsfuldmagt 1.750,-
Samejeoverenskomst 4.750,-
Entreprisegennemgang 5.750,-

 

Har du husket testamente?

Når du køber bolig eller sommerhus, udgør ejendommen et stort aktiv, som falder i arv efter dig, når du dør. Statistisk set stiger din bolig løbende i værdi i din ejertid. Boligen udgør derfor ofte med tiden en stor del af din formue.

Hvis du ikke allerede har tænkt på, hvem der skal arve dig, er det derfor en god ide at få styr på dine arveforhold ved at oprette et testamente samtidigt med dit boligkøb.

Hvis du køber bolig eller sommerhus sammen med en samlever eller ægtefælle, kan et testamente også være med til at sikre, at længstlevende af jer kan overtage boligen eller sommerhuset uden at skulle “købe” førstafdøde ud.

Vi kan hjælpe med at rådgive om arvereglerne og oprette et testamente til dig og din eventuelle samlever/ægtefælle. Hvis du får oprettet et testamente samtidigt med dit boligkøb, får du hos os en rabat på kr. 500, da testamentet i det tilfælde kan blive udarbejdet i den samme sag. Et testamente koster sammen med dit boligkøb kr. 3.250 + udgift til notar kr. 300.

Tal med din boligadvokat om testamentet, når I gennemgår bolighandlen.

Gratis

samtale med boligadvokat