PRISER

PRISLISTE

Huskøb 6.750,-
Sommerhuskøb 6.750,-
Ejerlejlighedskøb 6.750,-
Projektkøb 6.750,-
Forældrekøb 6.750,-
Andelsboligkøb 4.750,-
Salg uden mægler 8.750,-
Debitorskifte på sikkerhed 2.750,-
Testamente 3.750,-
Ægtepagt 2.750,-
Fremtidsfuldmagt 1.750,-
Samejeoverenskomst 4.750,-
Entreprisegennemgang 5.750,-
Separat skøde 2.750,-

 

Inkluderet i prisen på køberrådgivning m.v.:

Ovenstående faste priser vedrørende komplet køberpakke på hus-, sommerhus-, ejerlejligheds- og forældrekøb inkluderer alt, hvad der normalt er behov for i boligkøb – herunder:

  • juridisk køberrådgivning
  • styring af sagen fra start til slut
  • dialog med alle parter
  • udarbejdelse/kontrol af tinglysning af skøde
  • udarbejdelse/kontrol af refusionsopgørelse.

Hvis du ikke kan finde en fast pris i prislisten, kan du få oplyst en pris på stort set alle opgaver, inden du binder dig til noget. Afregnes der efter tidsforbrug, er advokatens timesats som udgangspunkt kr. 1.750 inkl. moms.

I nogle ejerforeninger er der krav om et debitorskifte på sikkerheden til ejerforeningen. Det vil fremgå af ejerforeningens vedtægter. Et eventuelt debitorskifte i forbindelse med ejerlejlighedskøb er ikke inkluderet i den faste pris, da det er individuelt fra køb til køb, om det er nødvendigt i den aktuelle ejerforening. Hvis købers rådgiver ifølge købsaftalen står for tinglysningsekspedition på sikkerheden koster det et tillæg på kr. 2.750 pr. ekstra tinglysningsekspedition + tinglysningsafgift til staten.

Vores honoraret afregnes, når handlen godkendes endeligt, eller godkendes med forbehold for købers eget salg. Annulleres handlen, efter vores gennemgang af papirerne, får du 50 % rabat på vores honorar.

Tinglysningsafgifter til staten betales særskilt og er ikke inkluderet i vores honorar.

Alle priser er inklusiv moms.

HUSK TESTAMENTE

Når du køber bolig eller sommerhus, udgør ejendommen et stort aktiv, som falder i arv efter dig, når du dør. Statistisk set stiger din bolig løbende i værdi i din ejertid. Boligen udgør derfor ofte med tiden en stor del af din formue.

Hvis du ikke allerede har tænkt på, hvem der skal arve dig, er det derfor en god ide at få styr på dine arveforhold ved at oprette et testamente samtidigt med dit boligkøb.

Hvis du køber bolig eller sommerhus sammen med en samlever eller ægtefælle, kan et testamente også være med til at sikre, at længstlevende af jer kan overtage boligen eller sommerhuset uden at skulle “købe” førstafdøde ud.

Vi kan hjælpe med at rådgive om arvereglerne og oprette et testamente til dig og din eventuelle samlever/ægtefælle. Hvis du får oprettet et testamente samtidigt med dit boligkøb, får du hos os en rabat på kr. 500, da testamentet i det tilfælde kan blive udarbejdet i den samme sag. Et testamente koster sammen med dit boligkøb kr. 3.250 + udgift til notar kr. 300.

Tal med din boligadvokat om testamentet, når I gennemgår bolighandlen.

LÆS ANMELDELSER!