BOLIGADVOKAT

KØBERRÅDGIVNING

YDELSER

Frederiksberg Boligadvokater et højt specialiseret boligadvokatkontor med mange års erfaring indenfor køb og salg af fast ejendom og yder primært køberrådgivning ifm boligkøb samt relaterede ydelser såsom ægtepagt, anfordringslån, samejeoverenskomster og testamenter.

Vi har et fast team, som udelukkende sidder og hjælper private med bolighandler og yder personlig rådgivning fra start til slut. Vi står altid til rådighed for spørgsmål og vejledning om alt relateret til dit boligkøb gennem hele købsprocessen.

Vores interne arbejdsprocesser og sagssystem er specifikt tilrettelagt til varetagelse af bolighandler både i forhold til køberrådgivningen og dialogen med de øvrige parter i en bolighandel. Du kan forvente en topprofessionel og sikker købsproces, hvor vi styrer dig sikkert gennem alle trin i forløbet.


LANDSDÆKKENDE

Vi yder køberrådgivning til køb af bolig eller sommerhus i hele Danmark. Det er altid den samme procedure og lovgivning i din bolighandel, uanset hvor boligen eller sommerhuset er beliggende.


LAVE PRISER

Vores arbejdsgange er optimeret til ekspedition af bolighandler, og vi kan derfor vi tilbyde en meget høj kvalitet på rådgivningen til lave og rimelige priser.


GARANTI FOR TRYGHED

Hos os får du en personlig og individuel uafhængig advokatrådgivning med garanti for et trygt og sikkert boligkøb. Vi har formentlig Danmarks bedste anmeldelser på Trustpilot.

Vi går meget op i, at vores boligkøbere oplever et meget højt serviceniveau og føler sig godt hjulpet gennem hele købsprocessen.


BAGGRUND

Frederiksberg Boligadvokater blev stiftet i 2017 af boligadvokat Peter Celander Lindgren.

Siden opstarten har vi ekspederet over 2900 bolig- og sommerhushandler.

Advokatkontoret er centralt placeret i København og deler lokation med en række andre erfarne advokatfirmaer med bred viden om fast ejendom og ejendomsadministration. Vi har mulighed for at rådgive om alle aspekter relateret til boligkøb og fast ejendom generelt.

KOM I GANG MED DET SAMME

HVIS DU GIVER VORES KONTAKTOPLYSNINGER TIL EJENDOMSMÆGLEREN OG BEDER DEM SENDE OS DOKUMENTERNE, OPRETTER VI AUTOMATISK SAGEN, NÅR VI HØRER FRA MÆGLER.

NÅR DER ER ADVOKAT- OG BANKFORBEHOLD I KØBSAFTALEN, ER DET IKKE BINDENDE FOR KØBER AT UNDERSKRIVE.

RING 31100810 ELLER SKRIV, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, INDEN DU UNDERSKRIVER KØBSAFTALEN.

  LÆS ANMELDELSER!

  MEDARBEJDERE

  logo

  Peter Celander Lindgren

  Advokat og indehaver 

  Mobil: 31 10 08 10 / E-mail: pl@fb-a.dk

  Arbejdsområder:

  Peter Celander Lindgren har mange års erfaring som advokat indenfor køb og salg af fast ejendom generelt og har ansvaret for kontorets køberrådgivning m.v. Peter rådgiver herudover om arv og testamente.

  Peter har rådgivet boligkøbere siden 2002. I de første år hos Grubbe Advokater og siden i regi af Lindgren Advokater, Wantzin Ejendomsadvokater og nu Frederiksberg Boligadvokater siden stiftelsen i 2017. 

  logo

  Maria Leve

  Administrationschef

  Telefon: 28 97 86 28 / E-mail: ml@fb-a.dk

  Arbejdsområder:

  Berigtigelse af bolighandler og tinglysning. Varetagelse af regnskab, sagsadministration, HR og generel administration af Frederiksberg Boligadvokater.  

  Maria er uddannet indenfor service og økonomi samt civilsamfundsudvikling. Maria har lang erfaring indenfor arbejde med service- og oplevelsesøkonomi og administration m.m. Siden 2013 har Maria været tilknyttet boligadvokatfirmaerne, Lindgren Advokater og siden 2017 Frederiksberg Boligadvokater, og varetaget administration, regnskab og berigtigelse af bolighandler.

   Selskabs- og forsikringsoplysninger m.v.

   Frederiksberg Boligadvokater er organiseret som anpartsselskab.

   Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

   Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg police nr. 600-115.155. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

   Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

   Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

   Vi har klientbankkonto i Danske Andelskassers Bank A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

   I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af og adfærd hos os, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.