Frederiksberg Boligadvokater

Boligadvokatfirma

Frederiksberg Boligadvokater

Uafhængig advokatrådgivning ved boligkøb

Frederiksberg Boligadvokater yder professionel rådgivning til alle boligkøbere i Danmark med fuld fokus på den enkelte købers behov. Vi sætter pris på en helt uformel og praktisk orienteret kommunikation med vores klienter. Rådgivningen foregår helt nede på jorden og alle handler behandles hurtigt og effektivt. Alle ansatte er specialister og du kan forvente en faglig ydelse fra vores side i topklasse hele gennem hele købsprocessen.

Frederiksberg Boligadvokater er specialister i køberrådgivning. Vi varetager eksklusivt hjælp til og berigtigelse af bolighandler samt relaterede advokatydelser i form af testamenter og ægtepagter m.v.

Advokatfirmaet har hovedkontor på Frederiksberg og blev oprettet i 2017 af advokat Peter Celander Lindgren. Vi er pt. seks ansatte personer, som udelukkende sidder med ekspedition af bolighandler.

Advokatfirmaet yder advokatrådgivning til bolig- og sommerhuskøb i hele Danmark. Rådgivningen foregår typisk telefonisk, pr. mail og via onlinemøder. Såfremt du som køber ønsker et personligt møde, er det altid også inkluderet i den faste pris. Det er yderst sjældent, at der i en bolighandel er behov for personlige møder, da det hele foregår skriftligt og elektronisk. Det er derfor i praksis den samme procedure i alle køb, uanset hvor i landet, at boligen eller sommerhuset er beliggende.

Frederiksberg Boligadvokaters koncept er, at der altid ydes professionel advokatrådgivning til fast lav pris uanset boligens beliggenhed og prisklasse. Vi tilbyder altid dag-til-dag ekspedition i alle handler. Det vil i praksis sige, at alle sager, som modtages hos os inden kl. 16, vil blive gennemgået af boligadvokaten senest hverdagen efter. Vi lægger vægt på en hurtig og smidig rådgivning på boligkøberens betingelser. Det er derfor vigtigt, at du så hurtigt som muligt modtager vores skriftlige juridiske vurdering af papirerne, så vi har god tid til at drøfte alle forhold, inden vi skal svare ejendomsmægleren indenfor advokatforbeholdsfristen.

Vi er et uafhængigt advokatfirma og selve uafhængigheden er vigtig for dig som boligkøber. Når du køber fast ejendom, skal du kunne regne med en fuldstændig objektiv og uvildig køberrådgivning. Kun på denne måde sikres du, at du indgår i købet fuldt ud oplyst og uden modsatrettede interesser. Det er samtidigt en stor tryghed, at køberrådgivningen udføres af en specialiseret advokat. En advokat har minimum 5 års videregående juridisk uddannelse som cand. jur. og efterfølgende 3 år som advokatfuldmægtig. Alle advokater skal herudover løbende deltage i obligatorisk efteruddannelse, så advokaten holdes ajour og opdateret på retsområdet.

Køberrådgivning er ikke en beskyttet titel, og alle kan derfor i princippet kalde sig køberrådgivere. Der findes hjemmesider, hvor der tilbydes køberrådgivning af ikke-advokater. Du har ingen sikkerhed for, at de pågældende personer har de nødvendige kvalifikationer til at yde en komplet og fyldestgørende rådgivning.

Nogle ejendomsmæglere tilbyder også køberrådgivning. Da mæglere og ejendomsmæglerfirmaer altid repræsenterer sælgerne, vil der kunne sættes spørgsmålstegn ved deres habilitet og uafhængighed i forhold til netop køberrådgivning. Også selvom, mæglerne ikke er ansat i samme filial eller kæde. Vi anbefaler derfor, at du som boligkøber altid vælger et rigtigt boligadvokatfirma til at hjælpe dig med dit bolig- eller sommerhuskøb.

Frederiksberg Boligadvokater er organiseret som anpartsselskab.

Advokaterne hos Frederiksberg Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Frederiksberg Boligadvokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark police nr. 156-08296545-30012. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Frederiksberg Boligadvokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Frederiksberg Boligadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Frederiksberg Boligadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Frederiksberg Boligadvokater har klientbankkonto i Danske Andelskassers Bank A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Frederiksberg Boligadvokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Eksklusiv rådgivning

Høj faglighed til fast lav pris

Frederiksberg Boligadvokater yder specialistrådgivning til fast lav pris. I alle handler tilbydes ubegrænset personlig rådgivning af erfarne boligadvokater og svar på alle spørgsmål til alle elementer i din bolighandel. Alle ekspeditioner og styring af sagen er inkluderet i vores priser.

Advokat og indehaver

Peter Celander Lindgren

Uddannet advokat i 2005. Selvstændig boligadvokat siden 2011. Har beskæftiget sig med fast ejendom og forsikring i forskellige sammenhænge siden 1986. Herunder som ansat i Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen), Wantzin Ejendomsadvokater (tidl. Grubbe Advokater), Topdanmark Forsikring og Forsikring & Pension. Specialist i køb af fast ejendom og ejerskifteforsikringer m.m.

Stifter og partner i Frederiksberg Boligadvokater siden 2017.

100% tilfredse købere

Alex Jensen
Super professionel og samtidig personlig/hyggelig rådgivning. Der er styr på tingene, alle deadlines overholdes og som ejendoms køber føler man sig i trygge hænder. Samtaler afsluttes altid med ” bare kontakt mig, hvis der er yderligere spørgsmål” og det er en god fornemmelse.
Kacper Rzepecki
Buying a property as an expat is a bit confusing – having a skilled lawyer on my side, someone who took time to answer all of my questions (oh, I had many!) and facilitate the process end-to-end is priceless. I highly recommend Peter’s services.
Line Visholm
Service i top – Jeg har brugt Peter, som advokat, i to lejligheds handler og jeg vil gøre det igen, hvis behovet opstår. Altid hurtig – men grundig til at læse en sag igennem og kommer retur med en grundig gennemgang. Overholder aftaler og tidsrammer.
Anja Simonsen
Super god service – Vi har brugt Peter ved et sommerhus køb. Super god service, hurtig svartid og man føler sig tryg i hans hænder. Kan helt klart anbefales. Han gav sig tid til at svare på vores spørgsmål og tog vores bekymringer ved købet seriøst. Vil helt klart bruge ham igen.
R. E.
Super service og kyndig rådgivning Frederiksberg Boligadvokater hjælper med hurtig, professionel og kompetent rådgivning. Peter er meget immødekommende og grundig. De varmeste anbefalinger herfra!
Anders Westergaard
Glimrende og tydelig rådgivning. Hurtige tilbagemeldinger på spørgsmål fx på email. Udfærdigelse af dokumenter var præcis og professionelt udformet. Anbefalelsesværdig i den grad.
Mads
Frederiksberg Boligadvokater er superkompetente og til en fornuftig pris. De er utroligt fleksible og nemme at komme i kontakt med under sagen, hvis man har spørgsmål.
Ayat Faysal Mahdi
Frederiksberg boligadvokater er dygtige, professionelle og meget hjælpsomme. Jeg fik en meget grundig, hurtig og tydelig rådgivning. Jeg kan helt klart anbefale dem!
Tidligere
Næste

Vi hjælper alle boligkøbere

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Kampagnepris 5.995,- for en fuld pakke ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-