Frederiksberg Boligadvokater

Boligadvokatfirma

Frederiksberg Boligadvokater

Uafhængig advokatrådgivning ved boligkøb

Om os

Frederiksberg Boligadvokater yder professionel rådgivning til alle boligkøbere i Danmark. Rådgivningen er skæddersyet til den enkelte købers behov og interesser. Alle handler behandles hurtigt og effektivt. Alle ansatte er specialister og du kan forvente en faglig ydelse fra vores side i topklasse hele gennem hele købsprocessen.

Vi er særligt specialiseret i køberrådgivning og sørger altid for en optimal, smidig og enkel proces til gavn for dig som køber. Vi hjælper også med salg af fast ejendom uden en mægler og hjælp til udarbejdelse af købsaftaler.

Udover bolig og sommerhuskøb er vi eksperter i relaterede advokatydelser i form af testamenter og ægtepagter m.v., som ofte er relevant at få ordnet i forbindelse med et boligkøb, hvis der er to eller flere købere.

Advokatfirmaet har kontor på Frederiksberg og blev oprettet i 2017 af advokat Peter Celander Lindgren. Vi ekspederer dagligt flere handler og er altid opdateret på retsområdet og gældende praksis samt ikke mindst på markedssituationen og tendenser. Vi har siden starten i 2017 hjulpet over 2000 bolig- og sommerhuskøbere med deres handler.

Vi yder advokatrådgivning til bolig- og sommerhuskøb i hele Danmark. Det er den samme procedure i alle køb, uanset hvor i landet, at boligen eller sommerhuset er beliggende. Rådgivningen foregår typisk telefonisk, pr. mail og via onlinemøder. Såfremt du som køber ønsker et personligt møde, er det altid også inkluderet i den faste pris. Det er yderst sjældent, at der i en bolighandel er behov for personlige møder, da det hele foregår skriftligt og elektronisk.

Frederiksberg Boligadvokater yder altid køberrådgivning til fast lav pris uanset boligens beliggenhed og prisklasse. Den pris, du kan se på vores hjemmeside, er det samlede honorar til os. Der kommer ikke noget oven i.

Vi tilbyder altid dag-til-dag ekspedition i alle handler. Det vil i praksis sige, at alle sager, som modtages hos os i løbet af dagen, vil blive oprettet samme dag og gennemgået af boligadvokaten senest hverdagen efter.

Der er ofte kun 3-5 hverdage til at svare mægleren indenfor fristen for advokat- og bankforbeholdet. Det er derfor vigtigt, at du så hurtigt som muligt modtager vores skriftlige juridiske vurdering af papirerne, så vi har god tid til at drøfte alle forhold, inden vi skal svare ejendomsmægleren indenfor advokatforbeholdsfristen. Dette sikrer vi altid via vores garanti for dag-til-dag gennemgang.

Vi er et uafhængigt advokatfirma og selve uafhængigheden er vigtig for dig som boligkøber. Når du køber fast ejendom, skal du kunne regne med en fuldstændig objektiv og uvildig køberrådgivning. Kun på denne måde sikres du, at du indgår i købet fuldt ud oplyst og uden modsatrettede interesser.

Det er samtidigt en stor tryghed, at køberrådgivningen udføres af en specialiseret advokat. En advokat har minimum 5 års videregående juridisk uddannelse som cand. jur. og efterfølgende 3 år som advokatfuldmægtig. Alle advokater skal herudover løbende deltage i obligatorisk efteruddannelse, så advokaten holdes ajour og opdateret på retsområdet.

Generelt om køberrådgivning

Køberrådgivning er ikke en beskyttet titel, og alle kan derfor i princippet kalde sig køberrådgivere. Der findes hjemmesider, hvor der tilbydes køberrådgivning af ikke-advokater. Du har ingen sikkerhed for, at de pågældende personer har de nødvendige kvalifikationer til at yde en komplet og fyldestgørende rådgivning.

Køberrådgivere og jurister, som ikke er advokater, må i henhold til ejendomsmæglernes standardvilkår ikke berigtige bolighandler. Ikke-advokater må fx ikke udarbejde skøder og lave refusionsopgørelse m.v., hvilket er påkrævet og et fast punkt i alle handler. Også af denne årsag, bør man altid have en advokat eller advokatfirma som rådgiver i alle bolig- eller sommerhushandler, så man kan få den fulde service.

Nogle ejendomsmæglere tilbyder også køberrådgivning. Da mæglere og ejendomsmæglerfirmaer normalt repræsenterer sælgersiden i en handel, vil der kunne sættes spørgsmålstegn ved deres habilitet og uafhængighed i forhold til netop køberrådgivning. Også selvom, mæglerne ikke er ansat i samme filial eller kæde. De fleste store mæglerkæder er ejet af enten banker eller realkreditinstitutter og er i den forstand ikke uafhængige.

Vi anbefaler derfor, at du som boligkøber altid vælger et rigtigt boligadvokatfirma til at hjælpe dig med dit bolig- eller sommerhuskøb for at sikre en 100 % uvildig rådgivning.

Det formelle

Frederiksberg Boligadvokater er organiseret som anpartsselskab.

Advokaterne hos Frederiksberg Boligadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Frederiksberg Boligadvokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company (Europe) S.A police nr. DKFL10472362. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Frederiksberg Boligadvokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Frederiksberg Boligadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Frederiksberg Boligadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Frederiksberg Boligadvokater har klientbankkonto i Danske Andelskassers Bank A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af og adfærd hos Frederiksberg Boligadvokater, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Eksklusiv rådgivning

Høj faglighed til fast lav pris

Frederiksberg Boligadvokater yder specialistrådgivning til fast lav pris. I alle handler tilbydes ubegrænset personlig rådgivning af erfarne boligadvokater og svar på alle spørgsmål til alle elementer i din bolighandel. Alle ekspeditioner og styring af sagen er inkluderet i vores priser.

Advokat og indehaver

Peter Celander Lindgren

Uddannet advokat i 2005. Selvstændig boligadvokat siden 2011. Har beskæftiget sig med fast ejendom og forsikring i forskellige sammenhænge siden 1986. Herunder som ansat i Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen), Wantzin Ejendomsadvokater (tidl. Grubbe Advokater), Topdanmark Forsikring og Forsikring & Pension. Specialist i køb af fast ejendom og ejerskifteforsikringer m.m.

Stifter og partner i Frederiksberg Boligadvokater siden 2017.

100% tilfredse købere

Alex Jensen
Super professionel og samtidig personlig/hyggelig rådgivning. Der er styr på tingene, alle deadlines overholdes og som ejendoms køber føler man sig i trygge hænder. Samtaler afsluttes altid med ” bare kontakt mig, hvis der er yderligere spørgsmål” og det er en god fornemmelse.
Kacper Rzepecki
Buying a property as an expat is a bit confusing – having a skilled lawyer on my side, someone who took time to answer all of my questions (oh, I had many!) and facilitate the process end-to-end is priceless. I highly recommend Peter’s services.
Line Visholm
Service i top – Jeg har brugt Peter, som advokat, i to lejligheds handler og jeg vil gøre det igen, hvis behovet opstår. Altid hurtig – men grundig til at læse en sag igennem og kommer retur med en grundig gennemgang. Overholder aftaler og tidsrammer.
Anja Simonsen
Super god service – Vi har brugt Peter ved et sommerhus køb. Super god service, hurtig svartid og man føler sig tryg i hans hænder. Kan helt klart anbefales. Han gav sig tid til at svare på vores spørgsmål og tog vores bekymringer ved købet seriøst. Vil helt klart bruge ham igen.
R. E.
Super service og kyndig rådgivning Frederiksberg Boligadvokater hjælper med hurtig, professionel og kompetent rådgivning. Peter er meget immødekommende og grundig. De varmeste anbefalinger herfra!
Anders Westergaard
Glimrende og tydelig rådgivning. Hurtige tilbagemeldinger på spørgsmål fx på email. Udfærdigelse af dokumenter var præcis og professionelt udformet. Anbefalelsesværdig i den grad.
Mads
Frederiksberg Boligadvokater er superkompetente og til en fornuftig pris. De er utroligt fleksible og nemme at komme i kontakt med under sagen, hvis man har spørgsmål.
Ayat Faysal Mahdi
Frederiksberg boligadvokater er dygtige, professionelle og meget hjælpsomme. Jeg fik en meget grundig, hurtig og tydelig rådgivning. Jeg kan helt klart anbefale dem!
Tidligere
Næste

Vi hjælper alle boligkøbere

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Fast pris 4.750,- (komplet pakke 5.750,-) ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-