SOMMERHUSKØB

Sommerhus Køb

BOLIGADVOKAT TIL KØB AF SOMMERHUS

Vi tilbyder specialiseret advokatrådgivning i forbindelse med køb af sommerhus.

Vores service inkluderer alt, hvad du har brug for som sommerhuskøber.

Ved sagens opstart aftaler du det nærmere forløb med boligadvokaten. Vi tilpasser vores rådgivning specifikt til dit køb og dine behov.

Når du vælger os som din boligadvokat i forbindelse med køb af sommerhus, så får du fast pris på køberrådgivningen og ubegrænset juridisk rådgivning fra start til slut.

Vi rådgiver om både det juridiske, økonomiske forhold og forsikringsforhold relateret til sommerhuskøbet.

Se nærmere om processen nedenfor.

Priser
mail

KONTAKT OS NU

Bestil en boligadvokat på telefon 31 10 08 10 eller skriv til info@fb-a.dk eller via kontaktformularen.

  KØBET TRIN FOR TRIN

  1. Giv vores kontaktoplysninger til ejendomsmægleren

  2. Vi opretter sagen, når vi får dokumenterne fra ejendomsmægleren

  3. Du skal indsende kopi af dit kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert

  4. Boligadvokaten vil gennemgå din handel og sende sine skriftlige bemærkninger og gode råd til dig

  5. Advokaten vil herefter sammen med dig få afklaret alle forhold og spørgsmål indenfor advokatforbeholdsfristen

  6. Hvis du beslutter dig for købe sommerhuset, giver vi mægler besked. Advokaten inkluderer dine eventuelle forbehold i tilbagemeldingen til mægler

  7. Når handlen er godkendt, står vi for styringen af eftersagsbehandlingen. Vi har dialogen med alle involverede parter

  8. Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse

  INDHOLDET I RÅDGIVNINGEN

  Når boligadvokaten går i gang med sin køberrådgivning i forbindelse med sommerhuskøb, har vi, som nævnt ovenfor, modtaget købsaftalen og alle relevante bilag fra ejendomsmægleren. Papirerne fra ejendomsmægleren er udgangspunktet for advokatens rådgivning.

  Hvis boligadvokaten under sin gennemgang vurderer, at der skal indhentes yderligere bilag eller nærmere oplysninger om specifikke forhold, vil advokaten gøre mægleren opmærksom herpå.


  Advokatens gennemgang

  Boligadvokaten kigger helt overordnet set på alle de oplysninger i forbindelse med køb af sommerhus, som er relevante for dig som køber. Herunder frister, økonomi, forsikringsforhold, byggetekniske forhold og alt juridisk.

  Advokaten starter med at notere sig, hvornår advokat- og bankforbeholdet udløber. Fristen er anført i købsaftalen og er typisk 3-5 hverdage fra underskrifterne på købsaftalen.

  Herefter laver advokaten en grundig gennemgang af købsaftalen og danner sig et overblik over handlens vilkår.

  Alle bilag fra mægler bliver herefter gennemgået.


  Byggetekniske forhold

  I sommerhuskøb er det særligt vigtigt for dig at kigge grundigt på husets stand og eventuelle fejl og mangler. Statistisk set er sommerhuse ikke så godt isoleret og ikke bygget lige så solidt, som helårshuse. Tilknytter du en af vores advokater til dit sommerhuskøb, laver vi en grundig gennemgang af el- og tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbuddet og orienterer dig om de væsentlige punkter i forhold til det byggetekniske og forsikringsdækningen.

  Vi kan også henvise til en erfaren byggerådgiver, hvis du vil have hjælp til en ekstra byggeteknisk gennemgang af huset og ejendommen.


  Ejendomsdata m.v.

  Som din advokat i forbindelse med sommerhuskøb vil vi sørge for at gennemgå og kommentere salgsopstillingen og sælgers oplysninger i forhold til de ting, som du skal være særligt opmærksom på.

  Tingbogen inkl. servitutter og hæftelser på ejendommen gennemgås.

  BBR-oplysningerne er de oplysninger om ejendommen, som ejerne selv har meldt ind til kommunen. Vi kontrollerer, om BBR’s oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold på grunden.

  Ejendommens forsikringsforhold og ejerskifteforsikringstilbuddet fra sælger kontrolleres og dine muligheder for tegning af fritidshusforsikring og ejerskifteforsikring er også en del af rådgivningen.

  Som din advokat ved sommerhuskøb sørger vi også for at gennemgå ejendomsdatarapporten for ejendommen, hvor det bl.a. fremgår, om der er aktive byggesager hos kommunen, oplysninger om eventuel olietank eller forurening på ejendommen og gæld til det offentlige m.m. Der er heri også oplysninger om kloakering, varmeforsyning og samt byggelinjer mv, som gennemgås grundigt af os.

  Vi gennemgår også skattebilletten og ejendomsvurderingen.

  Hvis der er en grundejerforening eller fx digelaug i området, bliver foreningen gennemgået og referater mv fra grundejerforeningens generalforsamlinger gennemset for alle relevante oplysninger.

  Kommuneplan og eventuelle lokalplaner for området gennemgås.


  Rådgivningen til dig

  Boligadvokaten samler alle sine bemærkninger til handlen i en samlet skriftlig tilbagemelding til dig, som du efterfølgende har lejlighed til at drøfte med advokaten. Vi sikrer, at der er taget højde for det hele og varetager alle trin i sagen.

  KOM I GANG NU!

  Giv ejendomsmægleren vores kontaktoplysninger med det samme. Så opretter vi automatisk sagen og kontakter dig, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægler.

  Husk, at der skal være advokat- og bankforbehold i købsaftalen, inden du underskriver.

  Frederiksberg Boligadvokater

  Telefon: 31 10 08 10

  Mailadresse: info@fb-a.dk

  LÆS ANMELDELSER!