Hjælp til huskøb

Kampagnepris 5.995,- inkl. moms (ex tinglysningsafgift)

Boligadvokat til køb af hus

Boligadvokatrådgivning

Der skal altid være advokat- og bankforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig som køber at underskrive aftalen.

Boligadvokaten kigger alt igennem, når begge parter har underskrevet købsaftalen.

Vi sender dig vores skriftlige bemærkninger efter gennemgangen af alle de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold. Når du har læst vores bemærkninger, taler vi sammen igen.

Godkendelse af handlen

Når vi har afklaret alt, meddeler vi ejendomsmægleren, om handlen kan godkendes. Hvis vi har nogle forbehold eller spørgsmål til mægleren, medtager vi det i vores tilbagemelding til mægleren.

Din bank skal selv godkende finansieringen og skrive til mægler.

Ingen handel - Halvt salær

Normalt er det meget sjældent, at en handel ikke bliver til noget, når først køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Sælger kan ikke annullere handlen, når købsaftalen er skrevet under. Så det er i praksis kun, hvis køber selv eller hvis købers egen bank annullerer handlen, at den ikke bliver gennemført. Hvis du efter vores gennemgang og rådgivning har fortrudt købet, eller hvis banken ikke kan godkende finansieringen, meddeler vi det til mægler inden for forbeholdsfristen, hvorefter aftalen blot annulleres uden omkostninger for dig til mægler eller sælger. Det kan fx også ske, hvis der, inden at du indgår købsaftalen som køber 2, allerede er indgået en tidligere købsaftale med en køber 1 betinget af salg før køb. Så annulleres dit køb automatisk, hvis køber 1 frafalder sit forbehold.

I disse tilfælde vil du ikke skulle betale fuldt salær til os, hvis dit køb ikke bliver til noget. Når handlen annulleres, betaler du kun 50 % af det aftalte salær til os. Hvis handlen annulleres, inden vi har gennemgået sagen, betales der naturligvis slet ikke noget til os.

Berigtigelse af handlen

Når handlen er endelig, varetager vi det videre forløb og styrer dialogen med alle parter. Vi udarbejder skøde og til sidst refusionsopgørelsen efter overtagelsen.

Hvis mægler har aftalt med sælger, at mægler står for skødet, får vi tilsendt skødet til godkendelse, inden vi sender det til dig. Det har ikke betydning for dig som køber, hvem som opretter skødet.

Overtagelsen af huset

Når du har overtaget huset, vil sælgers lån blive slettet af sælgers bank. Herefter frigives købesummen til sælger, når alt er afregnet.

Boligkøbet trin for trin

Vi starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal køber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af den eventuelle advokatforbeholdsfrist. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler (eller sælger). Advokaten inkluderer købers eventuelle spørgsmål og forbehold i tilbagemeldingen til mægler/sælger. 

Når handlen er godkendt af både advokaten og banken, skal købers bank stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen i sælgers pengeinstitut. 

Næste trin i sagen er tinglysning af skødet. Vi (enten advokaten eller en eftersagsbehandler) orienterer køber, når skødet ligger klart til underskrift. Samtidigt opkræves tinglysningsafgiften og vores honorar. Køber modtager en betalingsanmodning på afgiften og overfører beløbet til en klientkonto, inden vi indbetaler afgiften til tinglysningsretten, når skødet sendes til tinglysning. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til huset af mægleren eller sælgeren. Parterne bør sammen aflæse forbrugsmålere og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne.  

Når skødet er anmærkningsfrit (sælgers lån slettet) og eventuelle udeståender er afregnet, frigives købesummen til sælger. Handlen er herefter gennemført

Kontaktformular

Du er velkommen til at sende os en besked

  Du er velkommen til at sende os en besked

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Din besked

  Når du kontakter Frederiksberg Boligadvokater, behandler vi de indtastede personoplysninger. Læs mere i vores persondatapolitik

  Opstart af boligadvokaten

  Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

  Automatisk tilknytning af en boligadvokat

  Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

  Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

  Gratis samtale med boligadvokat

  Boligadvokat øvrige ydelser

  Boligadvokat til alle

  Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Fast pris 5.995,- for en fuld pakke ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-