HUSKØB

Huskøb

PROFESSIONEL HJÆLP TIL DIT HUSKØB

Vi tilbyder specialiseret advokatrådgivning til køb af hus.

Vores service inkluderer alt, hvad du har brug for som huskøber.

Ved sagens opstart aftaler du det nærmere forløb med boligadvokaten. Vi tilpasser vores rådgivning specifikt til dit køb og dine behov.

Du får altid en fast pris på køberrådgivningen og ubegrænset juridisk rådgivning fra start til slut.

Når du får tilknyttet en af vores advokater til dit huskøb, så rådgiver vi om både det juridiske, økonomiske forhold og forsikringsforhold relateret til bolighandlen.

Se nærmere om processen nedenfor.

 

Priser
mail

BESTIL DIN BOLIGADVOKAT

Ring til os på telefon 31 10 08 10 eller skriv til info@fb-a.dk eller via kontaktformularen.

Vi ekspederer alle handler fra dag til dag.

  KØBSPROCESSEN

  Vi modtager handlens dokumenter fra ejendomsmægleren og opretter sagen.

  Du skal starte med at indsende kopi af dit kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert.

  Den advokat, du har tilknyttet dit huskøb, vil nu gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til dig. Vi har dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten.

  Advokaten vil sammen med dig få afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af advokatforbeholdsfristen.

  Når du har besluttet dig for at gå videre med købet, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler. Advokaten inkluderer dine eventuelle forbehold i tilbagemeldingen til mægler.

  Når vi har godkendt handlen overfor mægler, varetager vi det videre forløb og styrer dialogen med alle involverede parter. Der udarbejdes skøde og til sidst en refusionsopgørelse efter overtagelsen.

  Når du har overtaget huset, vil sælgers lån blive slettet af sælgers bank. Herefter frigives købesummen til sælger, når alt er afregnet.

  INDHOLDET I RÅDGIVNINGEN

  Handlens dokumenter

  Når boligadvokaten går i gang med sin køberrådgivning, har vi, som nævnt ovenfor, modtaget købsaftalen og alle relevante bilag fra ejendomsmægleren. Papirerne fra ejendomsmægleren er udgangspunktet for advokatens rådgivning.

  Hvis boligadvokaten under sin gennemgang vurderer, at der skal indhentes yderligere bilag eller nærmere oplysninger om specifikke forhold, vil advokaten gøre mægleren opmærksom herpå.


  Advokatforbehold

  Boligadvokaten kigger helt overordnet set på alle de oplysninger i handlen, som er relevante for dig som køber. Herunder frister, økonomi, forsikringsforhold, byggetekniske forhold og alt juridisk.

  Advokaten vil i forbindelse med dit huskøb starte med at notere sig, hvornår advokat- og bankforbeholdet udløber. Fristen er anført i købsaftalen og er typisk 3-5 hverdage fra underskrifterne på købsaftalen.


  Juridisk gennemgang

  Herefter laver advokaten en grundig gennemgang af købsaftalen og danner sig et overblik over handlens vilkår.

  Alle bilag fra mægler bliver herefter gennemgået.


  Byggeteknisk gennemgang

  I huskøb er det særligt vigtigt for dig at kigge grundigt på husets stand og eventuelle fejl og mangler. Vi laver en grundig gennemgang af el- og tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbuddet og orientere dig om de væsentlige punkter i forhold til det byggetekniske og forsikringsdækningen.

  Som din advokat i forbindelse med huskøb kan vi også henvise til en erfaren byggerådgiver, hvis du vil have hjælp til en ekstra byggeteknisk gennemgang af huset og ejendommen.


  Vigtige generelle forhold

  Salgsopstillingen og sælgers oplysninger gennemgås og kommenteres i forhold til de ting, som du skal være særligt opmærksom på.

  Tingbogen inkl. servitutter og hæftelser på ejendommen gennemgås.

  BBR-oplysningerne er de oplysninger om ejendommen, som ejerne selv har meldt ind til kommunen. Vi kontrollerer, om BBR’s oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold på grunden.

  Ejendommens forsikringsforhold og ejerskifteforsikringstilbuddet fra sælger kontrolleres og dine muligheder for tegning af husforsikring og ejerskifteforsikring er også en del af rådgivningen.

  Vi gennemgår ejendomsdatarapporten for ejendommen, hvor det bl.a. fremgår, om der er aktive byggesager hos kommunen, oplysninger om eventuel olietank eller forurening på ejendommen og gæld til det offentlige m.m. Der er heri også oplysninger om kloakering, varmeforsyning og samt byggelinjer mv, som gennemgås grundigt af os.

  Vi gennemgår også skattebilletten og ejendomsvurderingen.

  Hvis der er en grundejerforening for området, bliver foreningen gennemgået og referater mv fra grundejerforeningens generalforsamlinger gennemset for alle relevante oplysninger.

  Kommuneplan og eventuelle lokalplaner for området gennemgås.


  Advokatens tilbagemelding

  Boligadvokaten samler alle sine bemærkninger til handlen i en samlet skriftlig tilbagemelding til dig. På baggrund af jeres drøftelser beslutter du, om du vil gå videre med handlen. Herefter skriver din boligadvokat til ejendomsmægleren.

  KOM I GANG NU!

  Giv ejendomsmægleren vores kontaktoplysninger med det samme. Så opretter vi automatisk sagen og kontakter dig, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægler.

  Husk, at der skal være advokat- og bankforbehold i købsaftalen, inden du underskriver.

  Frederiksberg Boligadvokater

  Telefon: 31 10 08 10

  Mailadresse: info@fb-a.dk

  LÆS ANMELDELSER!