Hjælp til ejerlejlighedskøb

Kampagnepris 5.995,- inkl. moms (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte)

Boligadvokat til køb af ejerlejlighed

Rådgivningen fra boligadvokaten

Når du køber en ejerlejlighed, skal du bede mægler om at få indsat advokat- og bankforbehold i købsaftalen. Så er aftalen ikke bindende for dig, når du skriver under. Boligadvokaten kigger alt igennem, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Først herefter beslutter du dig for, om du vil gå videre med købet.

Når boligadvokaten modtager papirerne fra ejendomsmægleren, foretager vi en samlet gennemgang af handlen og handlens dokumenter.

Du starter med at modtage advokatens skriftlige bemærkninger efter gennemgangen. Herefter taler vi sammen og får afklaret alle forhold og eventuelle spørgsmål.

Godkendelse af handlen

Når vi har afklaret alle spørgsmål, skriver vi – efter aftale med dig – til ejendomsmægleren og meddeler, om du vil gå videre med købet. Hvis vi har nogle forbehold eller spørgsmål til mægleren, vil vi medtage det i vores tilbagemelding til mægleren.

Din bank skal indenfor samme frist meddele mægler, om de kan godkende finansieringen. Naturligvis kun relevant, hvis du skal lånefinansiere købet helt eller delvist.

Når både du, vi og banken har godkendt handlen, melder vi handlen endelig overfor mægler og banken.

Ingen handel - Halvt salær

Normalt er det meget sjældent, at en handel ikke bliver til noget, når først køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Sælger kan ikke annullere handlen, når købsaftalen er skrevet under. Så det er i praksis kun, hvis køber selv eller hvis købers egen bank annullerer handlen, at den ikke bliver gennemført. Hvis du efter vores gennemgang og rådgivning har fortrudt købet, eller hvis banken ikke kan godkende finansieringen, meddeler vi det til mægler inden for forbeholdsfristen, hvorefter aftalen blot annulleres uden omkostninger for dig til mægler eller sælger. Det kan fx også ske, hvis sælger allerede har indgået en betinget aftale med en køber 1 inden, at du indgår købsaftalen som køber 2. Så annulleres dit køb automatisk, hvis køber 1 frafalder sit forbehold.

I disse tilfælde vil du ikke skulle betale fuldt salær til os, hvis dit køb ikke bliver til noget. Når handlen annulleres, betaler du kun 50 % af det aftalte salær til os. Hvis handlen annulleres, inden vi har gennemgået sagen, betales der naturligvis slet ikke noget til os.

Skøde og refusion

Når handlen er endeligt indgået, står vi for berigtigelsen af handlen. Det betyder i praksis, at vi varetager dialogen med mægler og banker samt udarbejder skøde og refusionsopgørelse.

I nogle handler aftaler mægler med sælger, at mægleren står for udarbejdelsen af skødet m.v. Det er helt i orden og har ikke betydning for dig som køber. Du vil stadig modtage alle dokumenter  – herunder skøde og refusionsopgørelse – fra os og rådgivningen er præcist den samme.

Overtagelsen af lejligheden

Når du har overtaget lejligheden, vil bankerne færdigekspedere lånene og refusionsopgørelsen vil blive udarbejdet og afregnet mellem køber og sælger. Vi orienterer dig løbende om alle skridt i sagen.

Når alt er afregnet, frigiver vi købesummen til sælgers bank. Herefter er handlen afsluttet.

Boligadvokat trin for trin

Vi starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til  hvidvasklovgivningen skal køber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af den eventuelle advokatforbeholdsfrist. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler (eller sælger). Advokaten inkluderer købers eventuelle spørgsmål og forbehold i tilbagemeldingen til mægler/sælger.

Når handlen er godkendt af både advokaten og banken, skal købers bank stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen i sælgers pengeinstitut. 

Næste trin i sagen er tinglysning af skødet. Vi (enten advokaten eller en eftersagsbehandler) orienterer køber, når skødet ligger klart til underskrift. Samtidigt opkræves tinglysningsafgiften og vores honorar. Køber modtager en betalingsanmodning på afgiften og overfører beløbet til en klientkonto, inden vi indbetaler afgiften til tinglysningsretten, når skødet sendes til tinglysning. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til lejligheden af mægleren eller sælgeren. Parterne bør sammen gennemgå lejligheden og depotrum for eventuelle fejl og mangler samt aflæse forbrugsmålere og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne + administrator.  

Når skødet er anmærkningsfrit (sælgers lån slettet) og eventuelle udeståender er afregnet, frigives købesummen til sælger. Handlen er herefter gennemført.

Kontaktformular

Du er velkommen til at sende os en besked

  Du er velkommen til at sende os en besked

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Din besked

  Når du kontakter Frederiksberg Boligadvokater, behandler vi de indtastede personoplysninger. Læs mere i vores persondatapolitik

  Opstart af boligadvokaten

  Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

  Automatisk tilknytning af en boligadvokat

  Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

  Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

  Gratis samtale med boligadvokat

  Øvrige ydelser

  Boligadvokat til alle

  Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Kampagnepris 5.995,- for en fuld pakke ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-