Ejerlejlighedskøb

Få rådgivning af advokat ved køb af ejerlejlighed

Vi tilbyder specialiseret advokatrådgivning til køb af ejerlejlighed.

Vores service inkluderer alt, hvad du har brug for som boligkøber.

Ved sagens opstart aftaler du det nærmere forløb med boligadvokaten. Vi tilpasser vores rådgivning specifikt til dit køb og dine behov.

Du får altid en fast pris på køberrådgivningen i forbindelse med køb af ejerlejlighed og ubegrænset juridisk rådgivning fra start til slut.

Vi rådgiver om både det juridiske, økonomiske forhold og foreningsmæssige forhold.

Se nærmere om processen nedenfor.

Priser
Priser
mail

KONTAKT OS

Alle henvendelser besvares i dag.

(Husk at lægge tallene sammen i rubrikken nedenfor, inden du benytter kontaktformularen)

13 + 9 =

Advokat til køb af ejerlejlighed – processen trin for trin

1. Når du får tilknyttet en af vores advokater til køb af ejerlejlighed, så modtager vi først handlens dokumenter fra ejendomsmægleren og opretter sagen.

2. Du skal starte med at indsende kopi af dit kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert.

3. Boligadvokaten vil nu gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til dig. Vi har dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten.

4. Advokaten vil sammen med dig få afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af advokatforbeholdsfristen, så du er bedst muligt klædt på til køb af din ejerlejlighed.

5. Når du har besluttet dig for at gå videre med købet, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler. Advokaten inkluderer dine eventuelle forbehold i tilbagemeldingen til mægler.

6. Når vi har godkendt handlen overfor mægler, varetager vi det videre forløb og styrer dialogen med alle involverede parter. Der udarbejdes skøde og til sidst en refusionsopgørelse efter overtagelsen.

7. Når du har overtaget ejerlejligheden, vil sælgers lån blive slettet af sælgers bank. Herefter frigives købesummen til sælger, når alt er afregnet.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med køb af ejerlejlighed

Når boligadvokaten går i gang med sin køberrådgivning, har vi, som nævnt ovenfor, modtaget købsaftalen og alle relevante bilag fra ejendomsmægleren. Papirerne fra ejendomsmægleren er udgangspunktet for advokatens rådgivning.

Hvis boligadvokaten under sin gennemgang vurderer, at der skal indhentes yderligere bilag eller nærmere oplysninger om specifikke forhold, vil advokaten gøre mægleren opmærksom herpå.

Advokaten vil i forbindelse med dit køb af ejerlejlighed sørge for at kigge helt overordnet på alle de oplysninger i handlen, som er relevante for dig som køber. Herunder frister, økonomi, forsikringsforhold, byggetekniske forhold og alt juridisk.

Advokaten starter med at notere sig, hvornår advokat- og bankforbeholdet udløber. Fristen er anført i købsaftalen og er typisk 3-5 hverdage fra underskrifterne på købsaftalen.

Herefter laver advokaten en grundig gennemgang af købsaftalen og danner sig et overblik over handlens vilkår.

Alle bilag fra mægler bliver herefter gennemgået.

Særligt ejerforeningens økonomi og ejendommens vedligeholdelsesudgifter er vigtige elementer ifm ejerlejlighedskøb. Boligadvokaten gennemgår nøje alle referater fra generalforsamlinger og ejerforeningens årsrapporter og budgetter.

Administratorens oplysninger om ejerforeningen gennemgås og det noteres, om der er særlige udgifter for køber ift fælleslån, kommende større arbejder og/eller udgifter ifm overtagelsen af sikkerheden til ejerforeningen.

Har ejerforeningen en vedligeholdelsesplan, bliver den også gennemgået.

Som udgangspunkt kan du ikke tegne ejerskifteforsikring i ejerlejlighedskøb. Så vi anbefaler altid, at køber bør gennemgå boligen grundigt inden aftaleindgåelsen – eventuelt med en fagmand. Vi kan henvise til en meget dygtig byggesagkyndig, som kan hjælpe dig med at gennemgå boligen og installationerne.

Du aftaler det praktiske omkring overtagelsen af boligen med ejendomsmægleren. På overtagelsesdagen vil I typisk aflæse målere sammen med mægler og/eller sælger og du kan sammen med mægler lave en indflytningsgennemgang af lejligheden, så du sikre dig, at der ikke er opstået fejl og mangler i boligen, som sælger hæfter for. De hårde hvidevarer bør afprøves.

Kom i gang nu!

Hvis du vil have tilknyttet os som boligadvokat på dit boligkøb eller sommerhuskøb hurtigst muligt, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Vi varetager alle nye handler fra dag til dag.

Du skal blot bede mægler om at indsætte normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Det er helt standard, når der er en mægler på salget.

Vi opretter automatisk sagen og kontakter dig, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægler.

Når der er advokat- og bankforbehold i købsaftalen, er det ikke bindende for dig at underskrive.

5

Kontaktoplysninger til mægler:

 

Frederiksberg Boligadvokater

Telefon: 31 10 08 10

Mail: info@fb-a.dk

Gratis

samtale med advokat ved køb af ejerlejlighed