Advokat til køb af ejerlejlighed

Fast pris 4.750,- køberrådgivning (Komplet pakke 5.750,-) - ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte

Ingen Handel - Ingen Regning*

Køberrådgivningen

En købsproces kan overordnet deles op i en køberrådgivningsdel og den efterfølgende berigtigelse af handlen.

Vores komplette køberpakke til kr. 5.750 inkluderer det hele – herunder udarbejdelse og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse.

Hvis vi ikke skal berigtige handlen – fx i de handler, hvor mægler opretter skøde og refusionsopgørelse – koster vores køberrådgivning kun kr. 4.750.

*Dog betales der minimum 50 % honorar, hvis handlen bliver godkendt udelukkende med forbehold for købers eget salg.

Start med et advokatforbehold

Når du køber en ejerlejlighed, skal du for din egen skyld bede mægler om at få indsat advokat- og bankforbehold i købsaftalen. Så er aftalen ikke bindende for dig, når du skriver under. Normalt kigger boligadvokaten alt igennem, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Først herefter beslutter du dig for, om du vil gå videre med købet. Med boligadvokaten i ryggen er du på denne måde sikret en tryg handel på et fuldstændigt oplyst grundlag.

Når boligadvokaten modtager papirerne fra ejendomsmægleren, foretager vi en samlet gennemgang af handlen og handlens dokumenter. Se nærmere om vores gennemgang og indholdet i rådgivningen nedenfor.

Efter boligadvokatens gennemgang, modtager du advokatens skriftlige bemærkninger. Herefter taler du nærmere med boligadvokaten om det videre forløb. Du kan naturligvis samtidigt få svar på alle dine egne eventuelle spørgsmål til handlen.

Godkendelse af handlen

Når vi har afklaret alle spørgsmål, skriver vi – efter aftale med dig – til ejendomsmægleren og meddeler, om du vil gå videre med købet. Hvis vi har nogle forbehold eller spørgsmål til mægleren, skriver vi også det til mægleren.

Din bank skal selv meddele mægler, om de kan godkende finansieringen. Hvis du ikke skal lånefinansiere købet, skal du naturligvis bare selv indestå for betalingen.

Når både du, vi og banken har godkendt handlen, melder vi endelig handlen endelig overfor mægler og banken.

Skøde og refusion

Når handlen er endeligt indgået, står vi for berigtigelsen af handlen, hvis mægler ikke gør det. Det betyder i praksis, at vi udarbejder udarbejder skøde og refusionsopgørelsen. Vi styrer også al dialog med banker og mægler, og vi orienterer samtidigt dig løbende om alle skridt i sagen.

I nogle handler aftaler mægler med sælger, at mægleren står for udarbejdelsen af skødet m.v. Det vil stå i købsaftalen. Er det tilfældet, får du som nævnt ovenfor kr. 1.000 i rabat på den komplette pakkepris hos os, da vi sparer noget tid. Men vores rådgivning af dig er præcist den samme, uanset hvem der opretter skødet og refusionsopgørelsen.

Overtagelsen af lejligheden

Du aftaler det praktiske omkring overtagelsen af boligen med ejendomsmægleren. På overtagelsesdagen vil I typisk aflæse målere sammen med mægler og/eller sælger og du kan sammen med mægler lave en indflytningsgennemgang af lejligheden, så du sikre dig, at der ikke er opstået fejl og mangler i boligen, som sælger hæfter for. De hårde hvidevarer bør afprøves.

Efter overtagelsen, vil bankerne færdigekspedere lånene. Sælgers gamle lån bliver slettet fra tingbogen af sælgers egen bank. Når alle gamle lån er slettet, udstedes anmærkningsfrit skøde.

Refusionsopgørelsen vil blive udarbejdet og afregnet mellem køber og sælger. Vi står for indhentelsen af alle relevante beløb og poster, som skal med på refusionen.

Når alt er afregnet og der er anmærkningsfrit skøde, frigiver vi købesummen til sælgers bank. Herefter er handlen afsluttet.

Købsprocessen trin for trin

Vi starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal køber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag-til-dag gennemgang i alle boligkøb, medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af den eventuelle advokatforbeholdsfrist. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler (eller sælger). Advokaten inkluderer købers eventuelle spørgsmål og forbehold i tilbagemeldingen til mægler/sælger.

Når handlen er godkendt af både advokaten og banken, skal købers bank stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen i sælgers pengeinstitut. 

Næste trin i sagen er tinglysning af skødet. Vi (enten advokaten eller en eftersagsbehandler) orienterer køber, når skødet ligger klart til underskrift. Samtidigt opkræves tinglysningsafgiften. Køber modtager en betalingsanmodning på afgiften og overfører beløbet til en klientkonto, inden vi indbetaler afgiften til tinglysningsretten, når skødet sendes til tinglysning. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til lejligheden af mægleren eller sælgeren. Parterne bør sammen gennemgå lejligheden og depotrum for eventuelle fejl og mangler samt aflæse forbrugsmålere og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne + administrator.  

Når skødet er anmærkningsfrit (sælgers lån slettet) og eventuelle udeståender er afregnet, frigives købesummen til sælger. Handlen er herefter gennemført.

Hvad kigger boligadvokaten på?

Nærmere om rådgivningen

Når boligadvokaten går i gang med sin køberrådgivning, har han/hun modtaget købsaftalen og alle relevante bilag fra ejendomsmægleren. Papirerne fra ejendomsmægleren er udgangspunktet for advokatens rådgivning.

Hvis boligadvokaten under sin gennemgang vurderer, at der skal indhentes yderligere bilag, vil advokaten gøre mægleren opmærksom herpå.

Boligadvokaten kigger helt overordnet set på alle de oplysninger i handlen, som er relevante for dig som køber. Frister, økonomi og jura osv.

Advokaten starter med at notere sig, hvornår advokat- og bankforbeholdet udløber. Advokaten skal afklare vores tilbagemelding til mægler med dig indenfor fristen. Fristen er anført i købsaftalen og er typisk 3-5 hverdage fra underskrifterne på købsaftalen.

Herefter gennemgår advokaten købsaftalen grundigt og danner sig et overblik over handlens vilkår.

Alle bilag fra mægler bliver herefter gennemgået. Særligt ejerforeningens økonomi og ejendommens vedligeholdelsesudgifter er vigtige elementer ifm ejerlejlighedskøb. Boligadvokaten gennemgår nøje alle referater fra generalforsamlinger og ejerforeningens årsrapporter og budgetter.

Har ejerforeningen en vedligeholdelsesplan, bliver den også gennemgået.

Tingbogen inkl. servitutter og hæftelser på boligen gennemgås. Alle relevante deklarationer og servitutter gennemlæses af advokaten, så det sikres, at der ikke er faldgruber.

Administratorens oplysninger om ejerforeningen gennemgås og det noteres, om der er særlige udgifter for køber ift fælleslån, kommende større arbejder og/eller udgifter ifm overtagelsen af sikkerheden til ejerforeningen.

Salgsopstillingen og sælgers oplysninger gennemgås og kommenteres, hvis der er noget, som du som køber skal være særligt opmærksom på.

Ejendommens forsikringsforhold kontrolleres og dine muligheder for tegning af forsikring er også en del af rådgivningen. Som udgangspunkt kan du ikke tegne ejerskifteforsikring i ejerlejlighedskøb. Så vi anbefaler altid, at køber bør gennemgå boligen grundigt inden aftaleindgåelsen – eventuelt med en fagmand. Vi kan henvise til en meget dygtig byggesagkyndig, som kan hjælpe dig med at gennemgå boligen og installationerne.

Vi gennemgår ejendomsdatarapporten på boligen, hvor det bl.a. fremgår, om der er aktive byggesager hos kommunen, oplysninger om eventuel forurening på ejendommen og gæld til det offentlige m.m.

Vi gennemgår også skattebilletten og ejendomsvurderingen.

Kommuneplan og eventuelle lokalplaner for området gennemgås. Du gøres opmærksom på, hvis der fx er planer om at bygge letbane eller nyt større byggeri i nærområdet.

Boligadvokaten samler alle sine bemærkninger til handlen i en samlet skriftlig tilbagemelding til dig, som du modtager pr. e-mail. Du vil naturligvis blive gjort særskilt opmærksom på, hvis advokaten har deciderede forbehold for handlen. Men, du får også generelle gode råd fra advokaten ift købet og den konkrete bolig.

Når du har læst boligadvokatens skriftlige bemærkninger, står advokaten til rådighed for besvarelse af dine egne eventuelle spørgsmål. Det er meget vigtigt, at du ikke brænder inde med spørgsmål, så du skal endelig bare spørge om alt, hvad du er i tvivl om. I vores pris er der ubegrænset advokatrådgivning under hele købsprocessen.

Opstart af boligadvokaten

Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

Automatisk tilknytning af en boligadvokat

Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

Gratis samtale med boligadvokat

Boligadvokat til alle

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Fast pris 4.750,- (komplet pakke 5.750,-) ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-