Persondatapolitik for brug af hjemmeside www.boligadvo.dk (Frederiksberg Boligadvokater)

Vi indhenter kun persondata, hvis det er relevant for din aktivitet på Frederiksberg Boligadvokater’s hjemmeside.

Er du, eller bliver du klient i advokatfirmaet, gælder seperate regler for persondata for klienter.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du benytter vores hjemmeside og fx henvender dig med henblik på at modtage advokatbistand, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne svare på din henvendelse. Vi kan bruge cookies, mens du bruger vores hjemmeside.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, hvis du selv oplyser det.

Frederiksberg Boligadvokater indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Anmelder vores hjemmeside

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.boligadvo.dk er Frederiksberg Boligadvokater, Adelgade 15, 5., 1304 København K [CVR nummer 38420887]

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger indhenter vi for at kunne svare dig på din henvendelse eller den give den ydelse, som din henvendelse vedrører.

Dine oplysninger bliver gemt i det omfang, det er påkrævet for at behandle din henvendelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside på fx anmeldelsessiden Trustpilot, gælder Trustpilots til enhver tid gældende regler.

Vi har vores hjemmeside hosted hos Simply, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simplys datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse .