Advokat til andelsboligkøb

Køberrådgivning 3.995,- inkl. moms

Boligadvokat til køb af andelsbolig

Hvis du køber en andelsbolig – uanset om det er privatsalg eller via en mægler – er det en god ide at få kigget det hele igennem af en advokat til andelsboligkøb.

Vi hjælper med juridisk og økonomisk gennemgang af andelsboligforeningens forhold og den konkrete overdragelsesaftale. Du får herudover ubegrænset juridisk vejledning og rådgivning af en boligadvokat i købsprocessen.

Du starter med at få vores skriftlige bemærkninger til materialet efter gennemgangen. Herefter taler vi sammen og får afklaret eventuelle spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål, inden du opstarter købsprocessen, kan du altid kontakte os for en indledende samtale uden beregning.

Du betaler en fast pris på kr. 3.995,- inkl. moms for ydelsen. Honoraret opkræves først, når handlen er gennemgået af advokaten.

Hvis handlen ikke bliver gennemført, får du refunderet 50 % af honoraret.

Rådgivningen fra boligadvokaten

Vores advokat til andelsboligkøb starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal boligkøber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed eventuelt om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler, hvis der er mægler på salget. Er det et privat salg, går køber selv videre med overdragelsesaftalen sammen med sælger og administrator. 

Når handlen er godkendt, skal købers bank enten stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen hos administrator. Betalingsproceduren vil fremgå af overdragelsesaftalen i det konkrete køb. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til lejligheden af mægleren eller sælgeren. Køber skal gennemgå boligen for fejl og mangler og reklamere overfor sælger og administrator hurtigst muligt efter overtagelsen og typisk inden 14 dage. Overdragelsesproceduren i den konkrete andelsboligforening skal altid følges.

Hvad kigger vi på?

I andelsboligkøb er det primært økonomien og forholdene generelt i andelsboligforeningen, som skal gennemgås grundigt. Det kan man se ud af regnskaber og generalforsamlingsreferater m.v. Samtidigt vil der for selve andelsboligen være en vurderingsrapport og ofte både en el- og vvs-rapport, som er relevante af gennemgå.

Normalt har vi som minimum brug for at modtage følgende dokumenter:

– Årsrapport

– Budget

– Seneste års referater

– Bestyrelsens beretning

– Vedtægter

– Husorden

– Eventuel vedligeholdelsesplan

– Overdragelsesaftale

– Nøgletalsskema for boligen

– Vurderingsrapport for individuelle forbedringer og fradrag

Herudover kan der være konkrete informationer i foreningen eller fra sælger selv, som også kan være relevante at inddrage i vores gennemgang og vurdering af dit køb. Vi vil altid sige til, hvis vi kan se, at der mangler noget i sagen. Så kan du/vi bede om at få dokumenterne eftersendt fra enten mægler, sælger eller administrator.

Når du/I har læst boligadvokatens skriftlige bemærkninger, står advokaten til rådighed for besvarelse af alle eventuelle spørgsmål, inden vi lukker handlen. Det er meget vigtigt, at du/I ikke brænder inde med spørgsmål, så du/I skal endelig bare spørge om alt, hvad du/I er i tvivl om. I vores pris er der ubegrænset advokatrådgivning under hele købsprocessen.

 

Opstart af boligadvokaten

Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

Automatisk tilknytning af en boligadvokat

Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

Gratis samtale med boligadvokat

Boligadvokat for alle

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Komplet køberrådgivning 5.750,- for en fuld pakke ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-