Udarbejdelse af testamente

2.995,- inkl. moms (Ex. notar kr. 300)

Sådan får du et testamente

Vi hjælper alle med udarbejdelse af testamente. Det behøver ikke være i forbindelse med et boligkøb.

Du/I er altid velkomne til at ringe til os for en gratis indledende samtale om dine/jeres ønsker til indholdet i testamentet.

Advokatrådgivningen inkluderer gennemgang af arvereglerne, særejebestemmelser, arveafgiftsreglerne, og dine/jeres formueforhold. Herudover taler vi naturligvis om dine/jeres ønsker til indholdet i testamentet og besvarelse af alle eventuelle spørgsmål.

Typisk holder vi et personligt møde, inden vi udarbejder testamentet. Mødet er inkluderet i den fast pris.

Når vi har talt sammen om dine/jeres ønsker til testamentet, bliver testamentet efterfølgende udarbejdet specifikt ud fra dine/jeres behov og sendt til dig/jer pr. mail eller brev til gennemgang.

Testamentet kan både laves som et fælles testamente med en samlever eller ægtefælle eller individuelt for dig. Prisen er den samme.

Et testamente kan altid ændres eller tilbagekaldes. Hvis der er tale om et fælles testamente, skal/bør begge parter som udgangspunkt være enige om at ændre testamentet.

Testamentet underskrives og registreres hos notaren.

Stort set alle benytter muligheden for at få testamentet registreret hos notaren. Retten opretter en elektronisk kopi, som skifteretten har adgang til, så testamentet ikke kan blive væk. Man kan dog også underskrive testamentet med vitterlighedsvidner i stedet for. Begge dele er formelt gyldigt.

Vi giver dig/jer vejledning til, hvorledes du/I kontakter nærmeste notar i dit/jeres område og får bestilt tid.

Særligt som boligkøber eller boligejer bør du altid overveje, om der er behov for et testamente, hvis du køber eller ejer en bolig eller sommerhus sammen med en anden. Dette skyldes, at man som medejer ikke automatisk arver den andens ejerandel af boligen. Heller ikke selvom man er samlevere og har boet sammen i mange år. Det kan derfor være afgørende for en medejers mulighed for at blive boende i boligen, at vedkommende arver førstafdøde.

Også hvis man er gift og den ene ægtefælle har særbørn, vil et testamente kunne hjælpe en længstlevende ægtefælle i forhold til at blive boende i den fællesbolig. Særbørn skal nemlig som udgangspunkt arve 50 %, hvis der ikke laves et testamente og længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo uden et samtykke fra særbørnene.

Sådan får du en fremtidsfuldmagt

Udover testamenter kan vi også tilbyde hjælp til udarbejdelse og registrering af fremtidsfuldmagter. Det koster kr. 1.995 inkl. moms + kr. 300 til notar.

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem som skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, såfremt du i fremtiden skulle blive ude af stand til at varetage dine egne tarv. Fx på grund af sygdom og mentale eller psykiske lidelser.

Når vi har oprettet fuldmagten, skal du starte med at underskrive den med NemID på www.tinglysning.dk. Herefter skal du personligt møde op hos en notar, hvor du vedkender dig fuldmagten. Når notaren har registreret din fuldmagt, ligger den klar, indtil den måtte komme i brug. Hvis du ikke bliver syg eller på anden måde ikke har brug for fuldmagten, forsvinder den af sig selv, når man dør.

Når man har registreret en fremtidsfuldmagt, vil fuldmagtshaveren kunne få aktiveret fuldmagten ved henvendelse til Familieretshuset med den fornødne lægefaglige dokumentation for, at du er ude af stand til at varetage egne forhold. Herefter kan fuldmagtshaveren agere på dine vegne fx overfor banken, hospital og myndigheder.

Nogle benytter lejligheden til at få oprettet en fremtidsfuldmagt, når de får lavet testamente, da man alligevel i den situation skal ned til notaren.

Gratis samtale med advokat

Arv og testamente

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om arv og testamente og hjælper med udarbejdelse af testamente, ægtepagt og eventuelle andre dokumenter, så dit/jeres ønsker til fordeling af aktiverne ved død eller skilsmisse bliver sikret i praksis. Vi udarbejder testamenter for alle og ikke kun i forbindelse med boligkøb