Hjælp til forældrekøb

Kampagnepris 5.995,- inkl. moms

Boligadvokat til forældrekøb

Advokatrådgivningen

Hvis du skal indgå et forældrekøb, er det vigtigt, at der er advokat- og bankforbehold i købsaftalen. Så giver det boligadvokaten mulighed for at kigge alt igennem, inden du binder dig til aftalen.

Vi hjælper med at lave en samlet gennemgang af handlen og handlens dokumenter. Vi rådgiver også om de forhold, som er særligt relevante, når der er tale om forældrekøb.

Du starter med at modtage advokaten skriftlige bemærkninger efter gennemgangen af alle de juridiske og økonomiske forhold. Herefter taler vi sammen og får afklaret alle forhold. Du kan samtidigt få svar på dine egne eventuelle spørgsmål, inden vi giver ejendomsmægleren en samlet tilbagemelding.

Godkendelse af handlen

Når vi har afklaret alle forbehold, skriver vi til ejendomsmægleren og meddeler, om du vil gå videre med købet. Hvis vi har nogle forbehold eller spørgsmål til mægleren, vil vi medtage det i vores tilbagemelding til mægleren.

Din bank skal indenfor samme frist meddele mægler, om de kan godkende finansieringen.

Når både du, vi og banken har godkendt handlen, erklærer vi handlen endelig overfor mægler og banken.

Berigtigelse af handlen

Når handlen er endelig, står vi for berigtigelsen af handlen. Vi styrer korrespondancen mellem mægler, banker samt øvrige prarter og udarbejder skøde og refusionsopgørelse.

I nogle handler aftaler mægler med sælger, at mægleren står for udarbejdelsen af skødet m.v. Det har ikke betydning for dig som køber. Du modtager alle dokumenter fra os.

Overtagelse af boligen

Når du har overtaget boligen, vil bankerne ekspedere lånene og refusionsopgørelsen vil blive håndteret og afregnet mellem køber og sælger. Vi orienterer dig om alle skridt i sagen.

Når alt er afregnet, frigiver vi købesummen til sælgers bank.

Hvis du har spørgsmål til den efterfølgende udlejning til børnene eller andre, står vi til rådighed.

Boligadvokat trin for trin

Vi starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal køber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af den eventuelle advokatforbeholdsfrist. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler (eller sælger). Advokaten inkluderer købers eventuelle spørgsmål og forbehold i tilbagemeldingen til mægler/sælger. 

Når handlen er godkendt af både advokaten og banken, skal købers bank stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen i sælgers pengeinstitut. 

Næste trin i sagen er tinglysning af skødet. Vi (enten advokaten eller en eftersagsbehandler) orienterer køber, når skødet ligger klart til underskrift. Samtidigt opkræves tinglysningsafgiften og vores honorar. Køber modtager en betalingsanmodning på afgiften og overfører beløbet til en klientkonto, inden vi indbetaler afgiften til tinglysningsretten, når skødet sendes til tinglysning. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til lejligheden af mægleren eller sælgeren. Parterne bør sammen aflæse forbrugsmålere og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne.  

Når skødet er anmærkningsfrit (sælgers lån slettet) og eventuelle udeståender er afregnet, frigives købesummen til sælger. Handlen er herefter gennemført.

Kontaktformular

Du er velkommen til at sende os en besked

  Du er velkommen til at sende os en besked

  Navn

  Telefon

  E-mail

  Din besked

  Når du kontakter Frederiksberg Boligadvokater, behandler vi de indtastede personoplysninger. Læs mere i vores persondatapolitik

  Opstart af boligadvokaten

  Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

  Automatisk tilknytning af en boligadvokat

  Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

  Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

  Gratis samtale med boligadvokat

  Øvrige boligadvokatydelser

  Boligadvokat til alle

  Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Kampagnepris 5.995,- for en fuld pakke ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb kr. 3.995,-