Advokat til forældrekøb

Fast pris 4.750,- køberrådgivning (Komplet pakke 5.750,-) - ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte)

Boligadvokat til forældrekøb

Advokatrådgivningen

Vores komplette køberpakke til kr. 5.750 indeholder advokatrådgivningen samt skøde og refusionsopgørelse. Hvis det er aftalt, at mægler står for skøde og refusionsopgørelse, får du rabat hos os, så du kun betaler kr. 4.750 for vores køberrådgivning.

Hvis du skal indgå et forældrekøb, er det vigtigt, at der er advokat- og bankforbehold i købsaftalen. Så giver det boligadvokaten mulighed for at kigge alt igennem, inden du binder dig til aftalen.

Vi hjælper med at lave en samlet gennemgang af handlen og handlens dokumenter. Vi rådgiver også om de forhold, som er særligt relevante, når der er tale om forældrekøb. Du kan vælge at låne barnet pengene, så barnet selv bliver ejer, eller du kan købe boligen i eget navn og leje den ud til barnet. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

Hvis barnet selv ejer boligen, slipper man for avancebeskatning ved et fremtidigt salg, men barnet kan ikke søge om boligsikring. Lejer barnet boligen af dig, skal der betales skat af lejeindtægten og du skal betale avancebeskatning, når du sælger boligen igen, hvis den er steget i værdi i mellemtiden.

Når vi har modtaget papirerne fra mægler,  starter du med at modtage advokatens skriftlige bemærkninger efter gennemgangen af alle de juridiske og økonomiske forhold. Herefter taler vi sammen og får afklaret alle forhold. Du kan samtidigt få svar på dine egne eventuelle spørgsmål, inden vi giver ejendomsmægleren en samlet tilbagemelding.

Godkendelse af handlen

Når vi har afklaret alle forbehold, skriver vi til ejendomsmægleren og meddeler, om du vil gå videre med købet. Hvis vi har nogle forbehold eller spørgsmål til mægleren, vil vi medtage det i vores tilbagemelding til mægleren.

Din bank skal indenfor samme frist meddele mægler, om de kan godkende finansieringen.

Når både du, vi og banken har godkendt handlen, erklærer vi handlen endelig overfor mægler og banken.

Berigtigelse af handlen

Når handlen er endelig, står vi for berigtigelsen af handlen, hvis mægler ikke gør det. Vi styrer korrespondancen mellem mægler, banker samt øvrige parter og udarbejder skøde og refusionsopgørelse.

Som nævnt, aftaler mægler med sælger nogle gange, at mægleren står for udarbejdelsen af skødet m.v. Det har ikke betydning for dig som køber. Du modtager altid alle dokumenter fra os.

Overtagelse af boligen

Når du har overtaget boligen, vil bankerne ekspedere lånene og refusionsopgørelsen vil blive håndteret og afregnet mellem køber og sælger. Vi orienterer dig om alle skridt i sagen.

Når alt er afregnet, frigiver vi købesummen til sælgers bank.

Hvis du har spørgsmål til den efterfølgende udlejning til børnene eller andre, står vi til rådighed.

Boligadvokat trin for trin

Vi starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal køber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af den eventuelle advokatforbeholdsfrist. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler (eller sælger). Advokaten inkluderer købers eventuelle spørgsmål og forbehold i tilbagemeldingen til mægler/sælger. 

Når handlen er godkendt af både advokaten og banken, skal købers bank stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen i sælgers pengeinstitut. 

Næste trin i sagen er tinglysning af skødet. Vi (enten advokaten eller en eftersagsbehandler) orienterer køber, når skødet ligger klart til underskrift. Samtidigt opkræves tinglysningsafgiften. Køber modtager en betalingsanmodning på afgiften og overfører beløbet til en klientkonto, inden vi indbetaler afgiften til tinglysningsretten, når skødet sendes til tinglysning. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til lejligheden af mægleren eller sælgeren. Parterne bør sammen aflæse forbrugsmålere og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne.  

Når skødet er anmærkningsfrit (sælgers lån slettet) og eventuelle udeståender er afregnet, frigives købesummen til sælger. Handlen er herefter gennemført.

Opstart af boligadvokaten

Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

Automatisk tilknytning af en boligadvokat

Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

Gratis samtale med boligadvokat

Boligadvokat til alle

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Fast pris 4.750,- (komplet pakke 5.750,-) ved køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb kr. 3.995,-