Advokat til projektkøb

Køberrådgivning 5.750,- inkl. moms (ex tinglysningsafgift)

Boligadvokat til projektkøb

Hos os får du en kompetent boligadvokat, som hjælper dig med dit projektkøb fra start til slut.

Når du har fundet dit nye projektkøb og er klar til at underskrive købsaftalen, skal du give ejendomsmægleren eller sælgeren vores kontaktoplysninger. Derefter sikrer ejendomsmægleren/sælgeren, at vi får adgang til dokumenterne.

Du skal altid underskrive købsaftalen med bank- og advokatforbehold. Når både du og sælgeren har underskrevet købsaftalen, opretter din boligadvokat sagen og gennemgår dokumenterne.

Projektkøbet er ikke bindende for dig, før vi har gennemgået det hele og aftalt endelig handel med dig.

Gennemgang af dokumenter

Vi laver en grundig gennemgang af alle relevante forhold i sagen og giver dig en skriftlig tilbagemelding i god tid inden advokatforbeholdsfristen.

Vi aftaler herefter, om vi kan bekræfte projektkøbet overfor ejendomsmægleren/sælgeren. Samtidig kan du få svar på de eventuelle spørgsmål, som du selv måtte have til boligkøbet. Din bank skal indenfor samme frist meddele ejendomsmægleren, om de kan godkende finansieringen.

Derfra og frem til overtagelsen håndterer din boligadvokat sagen og varetager dialogen med ejendomsmægleren eller sælgeren og bankerne.

Tinglysning af skøde

Ved projektkøb udarbejder sælgerens advokat som udgangspunkt skødet og refusionsopgørelsen, hvis der er tale om et byggeri med flere boligenheder – fx ejerforeninger.

Vi kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen, inden du skriver under.

Skødet vil normalt først kunne oprettes, når byggeriet er afsluttet, godkendt og færdigmeldt overfor kommunen. Overtagelsesdagen og skødet afventer altid selve byggeriets afslutning.

Frigivelse af købesummen

Når du har overtaget boligen, foretages en gennemgang af fejl og mangler. Ved projektkøb gælder særlige juridiske omstændigheder, som gør indflytningsgennemgangen særlig vigtig (entrepriseretlig afleveringsforretning).

Entreprenøren gøres opmærksom på evt. fejl og mangler ved boligen. Det er en god ide at medbringe sin egen byggerådgiver til afleveringsforretningen, da der kan være indviklede spørgsmål, hvis der skulle være fejl og mangler. Vi kan henvise til en erfaren specialist, hvis du ønsker det.

Til sidst frigiver din boligadvokat købesummen, når alt er på plads, og du har fået et anmærkningsfrit skøde på boligen.

Tilknyt boligadvokaten

Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

Automatisk tilknytning af en boligadvokat

Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

Gratis samtale med boligadvokat

Boligadvokat for alle

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Fast pris 5.750,- på projektkøb alt inkluderet (ex tinglysningsafgift).