Udarbejdelse af ægtepagt

1.995,- inkl. moms (ex. tinglysningsafgift kr. 1.750)

Sådan får du en ægtepagt

Ved boligkøb med en ægtefælle kan en ægtepagt være relevant. Det kan det naturligvis også, selvom man ikke køber/ejer en bolig.

Når man er gift, har man som udgangspunkt delingsformue i ægteskabet. Det betyder, at ægtefællerne deler alt 50/50, hvis man bliver skilt eller når en ægtefælle dør.

Da værdien af en bolig i Danmark udgør ofte en stor andel af en families samlede formue, kan det få stor betydning for den enkelte, hvordan man deler værdien af boligen og alle øvrige aktiver ved fx en skilsmisse. Særejebestemmelser kan også være af betydning i forbindelse med bodelingen ved død og arvefordelingen.

Frederiksberg Boligadvokater er specialister i rådgivning om formueforhold i ægteskabet og kan hjælpe med at udarbejde lige præcis den ægtepagt, som er relevant i dit/jeres ægteskab. 

Rådgivningen tager naturligvis udgangspunkt i jeres konkrete økonomiske forhold. Begge ægtefæller skal være enige i indholdet i den endelige ægtepagt, da begge skal underskrive dokumentet med Nemid.

En ægtepagt skal efter underskrift sendes til tinglysning, hvor den bliver registreret af retten. Vi står for det hele. Efter tinglysningen vil ægtepagten være registreret i tinglysningsrettens system, hvilket sikrer, at den ikke bliver væk.

I mange tilfælde vil det være en god ide at supplere en ægtepagt med et testamente, så ens arv bliver fordelt korrekt. Se mere.

Hvis man ønsker at ændre eller slette en ægtepagt, sker det ved, at man opretter en ny ægtepagt. Det kan vi også hjælpe med. Begge ægtefæller skal igen være enige om ændringen og sletningen.

Gratis samtale med advokat

Formueforhold i ægteskabet

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om jeres formueforhold i ægteskabet og hjælper med udarbejdelse af ægtepagt, testamente og eventuelle andre dokumenter, så jeres ønsker til fordeling af aktiverne ved skilsmisse eller død bliver sikret i praksis.